Pokyny

Františkova bludička 2. ročník

Orientační šestihodinovka dvojic s mapou na kole

Datum konání: sobota 23. června 2018  

Centrum - start/cíl): Autokemp Amerika 

Parkování - na parkovišti před Autocampem, popř. i v Autocempu dle pokynů pořadatelů

Prezentace: sobota 23.6.2018  8:00 - 9:30

Výklad trati, organizační pokyny: 9:45

Start: 10:00 dle startovní listiny, která bude zveřejněna nejpozději v pátek večer na webu a v sobotu v místě startu

Časový limit: je pevně stanoven na 6 hodin (kategorie N a P má limit 3 hodiny)

Penalizace: prvních 5 minut po vypršení časového limitu penalizováno 2 body za každou započatou minutu a následně 5 body za každou započatou minutu

Maximální příjezd: hodinové zpoždění nad limit, tj. 7 hodin od startu, potom diskvalifikace

Kategorie: MM (muž a muž), MD (muž a žena), DD (žena a žena), MD+, (součet věků musí být v den závodu 90 let a více), N (naděje - jeden ze dvojice do 15-ti let, druhý starší 18-ti let), Z (pro ty co si to chtějí vyzkoušet - bez rozdílu kategorie). Kategorie N a Z mají časový limit 3 hodiny. 

Kontroly: v terénu je osazeno 31 kontrol, z nichž každá je v terénu označena lampionem s kleštěmi. Kontroly jsou různě bodově ohodnocené: např. 11, 23, 34, 52 a 82 body = č. kontroly znamená i počet bodů (např. kontrola č. 52 = 52 bodů). Popis kontrol a průkazku na ražení kontrol obdrží účastníci při prezentaci. Bodové ohodnocení jednotlivých kontrol je vyznačeno v mapě. V případě event. odcizení kontroly by měla dvojice  místo kontroly alespoň vyfotit.

Systém ražení kontrol: účastníci si razí průchod kontrolami kleštěmi do startovního průkazu (ten obdrží při prezentaci a odevzdají při dojezdu do cíle)

Mapa: pro akci je vydána speciální turistická SHOCart mapa v měřítku cca 1:50 000 se zakreslenými kontrolami a body za tyto kontroly. Dvojice obdrží v okamžiku startu dvě mapy. 

Přihlášky: přihláškou přes internetový formulář do 21.6., poté pouze na startu, už pouze za zvýšené startovné 500 Kč za dvojici. Platba bankou pouze do 20.6., poté už pouze hotově při prezentaci před startem.  Máme připraveno ještě cca 20 map pro nepřihlášené předem.

Vyhrává dvojice, která získá největší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. Záleží zcela na dvojici, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.

Dvojice musí celou šestihodinovku absolvovat společně, tzn. pohybovat se na doslech a na kontrolách  musí být společně (na vybraných kontrolách bude přítomen pořadatel, který bude toto nařízení kontrolovat).

Akce se koná za plného silničního provozu, cyklistická přilba je povinná; účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v propozicích a přihlášením jste toto odsouhlasili.

Je zakázána jizda po silnicích I. třídy, jsou silnice Františkovy Lázně - Vojtanov a Františkovy Lázně - Hazlov - Aš (na mapě jsou to silnice označené oranžovou barvou)!!!

Účastníci nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané.

Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý účastník také nese odpovědnost za škodu jím způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

U účastníků mladších 18 let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru akce a po skončení zveřejněny také na internetových stránkách závodu.

Vyhlášení -  nejpozději v 18:30 hod., medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři dvojice v každé kategorii. Vyčkejte na vyhlášení všichni, jelikož ihned po vyhlášení proběhne tombola, která bude losována ze všech zúčastněných.

Zákaz použití jiných dopravních prostředků než kol; elektrokola jsou též zakázána.

Zákaz aktivního používání GPS (GPS pro záznam trasy povoleno).

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p., jelikož se koná i na území, které spravuje.  Jsou i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně.

Závodníci v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu na tel.: 602 287 615. Tento telefon je uveden i na popisu kontrol.

Půjčovna mapníků AUTOPILOT je zajištěna, pro montáž si nechte dostatečnou časovou rezervu před startem. Pro ty, co si mapník nezamluvili předem, zbývá ještě cca 10 mapníků.

Občerstvení: každý účastník obdrží v rámci startovného po dojezdu do cíle gulášovou polévku s pečivem a 1 pivo nebo limo. V místní restauraci je dále bohatý výběr jídel a nápojů.

Děkujeme všem partnerům za podporu při pořádání této akce, zejména Městu Františkovy Lázně, které akci podpořilo GRANTEM.